תנ"ך - וזאת תורת הנזיר ביום מלאת ימי נזרו יביא אתו אל־פתח אהל מועד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...