תנ"ך - ספר במדבר פרק ז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים