תנ"ך - ויהי המקריב ביום הראשון את־קרבנו נחשון בן־עמינדב למטה יהודה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...