תנ"ך - במדבר פרק ז פסוק מח - ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלישמע בן־עמיהוד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...