תנ"ך - והעמדת את־הלוים לפני אהרן ולפני בניו והנפת אתם תנופה לה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...