תנ"ך - ויעש משה ואהרן וכל־עדת בני־ישראל ללוים ככל אשר־צוה ה' את־משה ללוים כן־עשו להם בני ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...