תנ"ך - ויעש כן אהרן אל־מול פני המנורה העלה נרתיה כאשר צוה ה' את־משה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...