תנ"ך - ספר במדבר פרק ט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים