תנ"ך - בחדש השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אתו על־מצות ומררים יאכלהו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...