תנ"ך - על־פי ה' יסעו בני ישראל ועל־פי ה' יחנו כל־ימי אשר ישכן הענן על־המשכן יחנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...