תנ"ך - ספר דברים

Book of Deuteronomy

מספר הסדרים: 30

מספר הפרשיות: 156

מספר הפרקים: 34

מספר הפסוקים: 956

מספר המילים: 14293

מספר האותיות: 54892