תנ"ך - דברים פרק א פסוק יח - ואצוה אתכם בעת ההוא את כל־הדברים אשר תעשון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...