תנ"ך - ראה נתן ה' אלהיך לפניך את־הארץ עלה רש כאשר דבר ה' אלהי אבתיך לך אל־תירא ואל־תחת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...