תנ"ך - דברים פרק א פסוק כג - וייטב בעיני הדבר ואקח מכם שנים עשר אנשים איש אחד לשבט:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...