תנ"ך - דברים פרק א פסוק לד - וישמע ה' את־קול דבריכם ויקצף וישבע לאמר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...