תנ"ך - בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר את־התורה הזאת לאמר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...