תנ"ך - ה' אלהינו דבר אלינו בחרב לאמר רב־לכם שבת בהר הזה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...