תנ"ך - דברים פרק י פסוק יד - הן לה' אלהיך השמים ושמי השמים הארץ וכל־אשר־בה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...