תנ"ך - דברים פרק י פסוק טז - ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...