תנ"ך - דברים פרק י פסוק כב - בשבעים נפש ירדו אבתיך מצרימה ועתה שמך ה' אלהיך ככוכבי השמים לרב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...