תנ"ך - דברים פרק י פסוק ז - משם נסעו הגדגדה ומן־הגדגדה יטבתה ארץ נחלי מים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...