תנ"ך - דברים פרק י פסוק ח - בעת ההוא הבדיל ה' את־שבט הלוי לשאת את־ארון ברית־ה' לעמד לפני ה' לשרתו ולברך בשמו עד היום הזה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...