תנ"ך - על־כן לא־היה ללוי חלק ונחלה עם־אחיו ה' הוא נחלתו כאשר דבר ה' אלהיך לו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...