תנ"ך - וידעתם היום כי׀ לא את־בניכם אשר לא־ידעו ואשר לא־ראו את־מוסר ה' אלהיכם את־גדלו את־ידו החזקה וזרעו הנטויה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...