תנ"ך - והוריש ה' את־כל־הגוים האלה מלפניכם וירשתם גוים גדלים ועצמים מכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...