תנ"ך - כי אתם עברים את־הירדן לבא לרשת את־הארץ אשר־ה' אלהיכם נתן לכם וירשתם אתה וישבתם־בה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...