תנ"ך - ספר דברים פרק יב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים