תנ"ך - דברים פרק יב פסוק י - ועברתם את־הירדן וישבתם בארץ אשר־ה' אלהיכם מנחיל אתכם והניח לכם מכל־איביכם מסביב וישבתם־בטח:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...