תנ"ך - דברים פרק יב פסוק כד - לא תאכלנו על־הארץ תשפכנו כמים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...