תנ"ך - ועשית עלתיך הבשר והדם על־מזבח ה' אלהיך ודם־זבחיך ישפך על־מזבח ה' אלהיך והבשר תאכל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...