תנ"ך - דברים פרק יב פסוק ח - לא תעשון ככל אשר אנחנו עשים פה היום איש כל־הישר בעיניו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...