תנ"ך - דברים פרק יג פסוק י - כי הרג תהרגנו ידך תהיה־בו בראשונה להמיתו ויד כל־העם באחרנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...