תנ"ך - כי תשמע בקול ה' אלהיך לשמר את־כל־מצותיו אשר אנכי מצוך היום לעשות הישר בעיני ה' אלהיך: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...