תנ"ך - ספר דברים פרק יד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים