תנ"ך - ונתתה בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל־המקום אשר יבחר ה' אלהיך בו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...