תנ"ך - מקצה׀ שלש שנים תוציא את־כל־מעשר תבואתך בשנה ההוא והנחת בשעריך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...