תנ"ך - דברים פרק יד פסוק ד - זאת הבהמה אשר תאכלו שור שה כשבים ושה עזים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...