תנ"ך - זאת הבהמה אשר תאכלו שור שה כשבים ושה עזים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...