תנ"ך - ספר דברים פרק טו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים