תנ"ך - נתון תתן לו ולא־ירע לבבך בתתך לו כי בגלל׀ הדבר הזה יברכך ה' אלהיך בכל־מעשך ובכל משלח ידך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...