תנ"ך - העניק תעניק לו מצאנך ומגרנך ומיקבך אשר ברכך ה' אלהיך תתן־לו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...