תנ"ך - וכי־יהיה בו מום פסח או עור כל מום רע לא תזבחנו לה' אלהיך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...