תנ"ך - את־הנכרי תגש ואשר יהיה לך את־אחיך תשמט ידך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...