תנ"ך - אפס כי לא יהיה־בך אביון כי־ברך יברכך ה' בארץ אשר ה' אלהיך נתן־לך נחלה לרשתה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...