תנ"ך - רק אם־שמוע תשמע בקול ה' אלהיך לשמר לעשות את־כל־המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...