תנ"ך - כי־יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר־ה' אלהיך נתן לך לא תאמץ את־לבבך ולא תקפץ את־ידך מאחיך האביון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...