תנ"ך - כי־פתח תפתח את־ידך לו והעבט תעביטנו די מחסרו אשר יחסר לו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...