תנ"ך - ספר דברים פרק טז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים