תנ"ך - חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...