תנ"ך - שפטים ושטרים תתן־לך בכל־שעריך אשר ה' אלהיך נתן לך לשבטיך ושפטו את־העם משפט־צדק:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...