תנ"ך - וזבחת פסח לה' אלהיך צאן ובקר במקום אשר־יבחר ה' לשכן שמו שם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...